Have YOU Heard?

The Maine Migrant Health Program has been busy getting ready for a new type of technology that will help providers on the mobile clinics provide a better and more complete service. To know more about this exciting news, read this article!

Welcome to Our New Website!

Kòm nou lanse nouvo sit wèb nou an espwa nou se ke ou, vizitè nou yo pral gen yon pi bon konprann de kiMaine Pwogram Sante a Migran se, e poukisa travay nou an se konsa enpòtan anpil nan kominote Maine an, fèmye yo ak sante kolektif nou. Egal-ego tankou enpòtan, se wòl nan nou santi nou sou sit nou an ta dwe jwe nan yo te yon ale-a kote pou enfòmasyon sou travayè agrikòl migran, disparite sante, ak resous lokal yo. Nou rekonèt ke li se nan pati responsablite nou yo edike ak avoka sou non travayè agrikòl elektè nou yo, ak fanmi yo. Nan yon mond pafè, travayè agrikòl ta gen aksè a pare sit nou an ak nan enfòmasyon ki disponib isit la. Li seyon objektif nan MMHP yo… read more »