Moun nou

Se ekip la ki te dirije pa MMHP Direktè Egzekitif nou an, Lisa Tapert, MPH. Pou chèche konnen plis enfòmasyon sou manm pèsonèl endividyèl nou, tanpri rele biwo nou an nan 1-888-568-1112.

Komisyon Konsèy nou an Direktè:
Jonathan Wood, MD, Chair
Linda Silka, PhD, Vice Chair
Mike Guare, JD, Treasurer
Steve Cole, Secretary
Elizabeth Bicknell
Susan Cote, RDH, MS
Judith Dumont
Diana L Prescott, PhD
Nancy Weingarten
Maureen Bryan
Jim Flavin
Charles Newton

Kontakte nou

Sèvi ak fòm sa a nan lage nou yon nòt, oswa pou nenpòt kesyon jeneral!