Ki moun ki nou ye?

Nou se pa yon ajans gouvènman an.
Nou se yon rezo nan doktè, enfimyè, konseye, Travayè Sante Kominotè yo ak edikatè sante nan Maine ki travay ansanm yo bay swen sante ak agrikilti ak akwakilti travayè yo ak fanmi yo.

Kisa n’ap fè?

 • Klinik ofri nan kan travayè agrikòl ak lojman
 • Bay aksè a primè ak prevantif swen, swen espesyalite, dantè, vizyon ak sèvis sante mantal
 • Ede ak depans pou vizit sante ak preskripsyon
 • Randevou ede orè
 • Bay transpò nan randevou medikal
 • Ofri entèpretasyon
 • Bay edikasyon sou lasante

Konbyen sèvis koute?

MMHP gen yon echèl frè glisman. Baze sou ki revni ak fanmi ou gwosè, ou ka gen pou peye pou kèk nan vizit ou a.

Frè minimòm yo ki nan lis pi ba a:

 • $ 5 pou yon randevou medikal
 • $ 20 pou yon randevou dantè
 • $ 5 pou yon preskripsyon

MMHP PA PRAL REFIZE OU PRAN SWEN SI OU PA KA PEYE.

Ou dwe enskri pou pwogram lan chak ane.

Ou kalifye?

Ou kalifye pou pwogram lan si:

Ou menm oswa yon manm fanmi kounye a ap travay nan agrikilti oswa akwakilti.
OSWA
Te travay prensipal ou oswa fanmi ou a nan 24 mwa ki sot pase yo te agrikilti oswa akwakilti.

Egzanp:

 • Plante, davwa ke yo oswa procesna legim oswa fwi
 • Pyebwa plante
 • K ap travay sou yon letye oswa ze fèm
 • K ap travay sou yon zuit, somon oswa fèm alg

Nou ede moun nan tout antye.

Li enpòtan al chache sante ak byennèt nan kò a, osi byen ke lespri a ak lespri.

Anpil moun ka fè eksperyans:

 • Travay ak long èdtan Hard
 • Yon kilti diferan ak lang
 • Bezwen sipòte fanmi
 • Separasyon soti nan moun yo renmen
 • Solitid
 • Ensètitid sou lavni an
 • Ou santi w an sekirite
 • Difikilte pou dòmi
 • doulè kò ak doulè
 • Ou santi w tris, fristre, gwo lapenn
 • Vle chanje abitid fin vye granmoun

Pale ak yon moun ka pote sekou ak ede w jwenn solisyon yo. Pou plis enfòmasyon kontakte Kominote ou Travayè Sante.

Tout vizit ak pwogram nan se 100% prive ak konfidansyèl!

Ki sa ki sou asirans sante?

Nou te sètifye Konseye Aplikasyon resevwa fòmasyon yo ede w konprann si ou kalifye pou asirans sante ak ki jan depans asirans anpil. Nou ka ede w tou ak pwosesis enskripsyon an asirans.

Ki moun ki ou rele?

Full Content:

 • Si w bezwen ijan swen medikal, rele 9-1-1
 • Si w gen yon kriz EMOSYONÈL epi yo bezwen atansyon ijan, rele 1-888-568-1112
 • Pou tout lòt rezon, rele Travayè Sante Kominotè ou, oswa biwo nou an nan 1-888-351-9634

Temwayaj

“Te Lang nan pran m ‘kèk tan yo li, Mwen konprann pale nan pi bon, men li pran tan li. Pou ou kab vin te yon pati nan pwogram sa a te ede m’ kontinye klas mwen ak rankontre moun bèl. Nan zòn sa a, moun ki reyèlman bon … Mwen ka wè ki jan moun ki bèl trete youn ak lòt. mwen vle fè yon moun ki ede lòt moun, tou. mwen kapab fè sa a ak travay sa a, kòm yon CHA. Paske, nan konpetans m ‘mwen kapab moun nan ki ale ant tou de lang ak li yo santi bon! ”
~ SP

“Estrès se yon evenman ki komen avèk nou, pou rezon ki senp nan demenajman, kondisyon k ap viv diferan, elatriye Mwen pèsonèlman konnen ke pwogram sa a, tankou Pwogram Sante Maine migran ki se présié yo ban nou, epi yo pwofondman apresye pa tout moun nan nou. Nou ki abite pou yon ti tan nan kominote sa a ak eta a, men yo toujou ki nan bezwen nan sa a sèvis medikal ak sosyal ki ofri pa pwogram sa a.”
~ SM

“Li se yon privilèj yo pale sou pwogram sa a paske, gras a sipò nan ak travay la difisil nan travayè yo ki nou, travayè agrikòl yo migran, reyèlman te renmen anpil avantaj tankou sèvis medikal, medikaman, manje, manje, edikasyon sante, konsèy fanmi elatriye.”
~ JCG

“Gwoup sa a programa es muy inportant y necesitado sou NOSOTROS. Lo que aprendí isit la m ‘ha motivado ha Achte mi propia makina sou Tomar la presión de Gente en mi pueblo. Es bien entèrezant.”
~ JCP

“Gwoup sa a programa NOS yon sido de Mucha ayuda sou mi y mi fanmi y También sou todos mis Hermanos hispanos … Yo isit la llegue el ano de 1994 y desde Entonces m ‘han ayudado … les Doy gracias.”
~ CR